Anasayfa Hakkımızda

Hakkımızda

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

     Eskişehir Sanayi Odası, 5174 sayılı kanuna dayanarak 1968 yılında kurulmuş ve faaliyetlerini bu yasa çerçevesinde sürdürmektedir. Bir yasaya dayanılarak kurulmuş olmasının kazandırdığı kamu kimliği yanında özel sektörü her platformda temsil eden profesyonel bir kurumdur.

     ESO, temsil ettiği sanayi kesimin faaliyetlerini destekleme görevinin yanı sıra, yasa ile kendisine verilen ve aşağıda belirtilen yükümlülüklerini de yerine getirmekten yükümlüdür. ESO, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk taşıyan bir sivil toplum örgütü bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

ESO DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ

     İthalat, ihracat yapan veya ihracat yapmak isteyen Firmalar uluslararası pazarda her geçen gün yeni rakiplerle karşılaşmaktadırlar. Bu rakipler hem fiyat hem de kalite yönünden çok etkili olabilecekleri gibi onlarla mücadele edebilecek firmalar da olabilmektedirler. Bu şartlarda uluslararası piyasada malın satışının yapılabilmesi veya uygun fiyata ham madde tedarik mekanizmasının çalıştırılması ve devamlılığının sağlanması, firmaların iktisadi ömürleri ve başarıları açısından büyük önem taşımaktadır. Peki bu rekabet ortamında satış ve tedarik devamlılığı nasıl sağlanabilir?

     Yukarıda bahsi geçen soru günümüz dış ticaretinde büyük yer işgal etmektedir ve çözümü için firmalar birçok yol denemektedir. Örneğin; satış yapmak (özellikle ilk defa ihracat yapacak olan) veya satışlarını arttırmak isteyen firmalar, fuar ziyaretleri veya fuar katılımları, promosyon faaliyetleri, internetten yapılan aramalar sonucunda bulunan potansiyel müşteri adayı firmalara mail atılması vb. yollar denemektedirler. Bu yönde çalışma yapan firmaların kimi başarılı olurken kimisi de herhangi bir satış işlemi gerçekleştirememektedir.

     Dış ticarette müşteri ve tedarikçi bulma işleminin başarısızlıkla sonuçlanmasının birçok nedeni sayılabilir. Fakat bunların en önemlilerinden biri ise  doğru pazar ve nokta atışı müşteri bulmadaki başarısızlıktır.

     İşte tam burada karşımıza, dış ticarette doğru müşteri bilgisinin tedarik edilmesini kapsayan Dış Ticaret istihbaratı çıkmaktadır.


Dış Ticaret İstihbaratı Nedir?

     Dış ticaret istihbaratı, kendi alanında uzman kişi veya kişilerce çok fazla nitelikli ve değişik veri kaynağından verilerin toplanması, bu verilerin işlenmesi, işlenen verilerin rapor haline getirilmesi işlemlerinin bütünüdür. Bu işlemler aracılığıyla elde edilen veriler aracılığıyla İhracatta doğru hedef pazar seçimi ve seçilen ülkelerde doğru müşterilerin temin edilmesi sağlanır.

Dış Ticaret İstihbarat Danışmanlığı Nedir?

     Dış Ticaret İstihbarat kanalları kullanılarak hedef pazar tespiti, hedef müşteri tespiti ve/veya sürdürülebilir hedef tedarikçi tespiti hizmetlerinin, terzilik usulü bir  şekilde firmanın talepleri, ürün bilgileri, rakip bilgileri vb. göz önünde  bulundurularak danışmanlık talep eden firma için temin ve rapor edilmesi ve sonuçların takip edilmesi işlemidir.
Paylaş: